43pus6551 beeld blijft zwart

Het beeld blijft zwart na enkele keren tv kijken met waarbij het beeld flikkerde. Hoe kan dit worden opgelost en is een reparatie mogelijk?

The screen remains black after a few times of watching the image flickering. How can this be solved and is a repair possible?

回答此问题 我也有这个问题

这是一个好问题吗?

得分 0

1条评论:

Tess you have sound but only a black screen? What have you checked?

Tess dat je geluid hebt maar alleen een zwart scherm? Wat heb je gecontroleerd?

完成的

添加一条评论