midi out port not sending midi out on port 2 on mpc 2000xl

midi port number 2 not sending midi out

回答此问题 我也有这个问题

这是一个好问题吗?

得分 0
添加一条评论